Waarom School Werkt

Jongeren hebben betere kansen op de arbeidsmarkt met een startkwalificatie op zak. Dit is een havo-, vwo-, of mbo-diploma niveau 2. In RMC-regio Utrecht werken scholen, mbo-instellingen en gemeenten samen om voortijdig schoolverlaten (VSV) terug te dringen. De regionale aanpak om VSV tegen te gaan, is uitgewerkt in de SchoolWerkt-agenda.

Op deze website vindt u informatie over de aanpak van verzuim, voortijdig schoolverlaten, de overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo en de overgang van onderwijs naar werk. Ook vindt u hier uitleg over de organisatie in de regio en contactgegevens van de betrokken partners.

Onderwijs en wetgeving

Leeftijd leerling

 • 4
 • 5
 • 12
 • 14
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 23jaar
Type onderwijs

 • Basis onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • MBO

Een startkwalificatie is het minimale onderwijsniveau dat nodig is om serieus kans
te maken op duurzaam geschoold werk. Een diploma op VWO-, HAVO- en MBO niveau 2 is een startkwalificatie.

Wetgeving

more
RMC

Jongeren tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de Regionale
Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). Gemeenten in samenwerking met scholen hebben de taak om deze jongeren te begeleiden naar onderwijs en/of werk.

more
Kwalificatie- plicht

De kwalificatieplicht gaat in wanneer de volledige leerplicht is beëindigd. Een jongere is volledig leerplichtig tot en met het schooljaar waarin hij 16 jaar wordt. Daarna gaat de kwalificatieplicht gelden. De kwalificatieplicht geldt tot het moment dat de jongere 18 jaar wordt, of daarvóór een diploma op havo, vwo of mbo niveau-2 heeft behaald.

more
Leerplicht

Alle leerlingen blijven volledig leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze zestien jaar worden.