Zoek naar: Kwalificatieplicht

RMC wetgeving

De RMC-wetgeving verplicht de gemeenten om jongeren zonder startkwalificatie te volgen tot ze 23 jaar zijn. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat jongeren alsnog hun¬†startkwalificatie halen.¬†Ondanks het feit dat de jongere niet meer verplicht is naar school te gaan, is het van belang dat hij zijn opleiding voortzet tot hij (minimaal) het niveau van de startkwalificatie… Lees meer >

Wettelijk Kader RMC

Met ingang van 2002 is naast de Leerplichtwet de RMC-wetgeving van toepassing. Nadat in 1999 de RMC-taak van de gemeenten structureel is gemaakt, werd hiermee ook de wettelijke basis gelegd voor de uitvoering van haar taken. Het is namelijk van belang dat jongeren met een startkwalificatie het onderwijs verlaten. Ondanks het feit dat de jongere… Lees meer >

Startkwalificatie en voortijdig schoolverlaters

Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren die geen startkwalificatie hebben gehaald en die geen opleiding volgen. Een startkwalificatie is een havo- of vwo-diploma of een diploma van een opleiding op niveau 2 van het mbo. Jongeren tussen de 18 en 23 jaar die niet meer onder de leerplicht of de kwalificatieplicht vallen, worden door de RMC gestimuleerd… Lees meer >