Zoek naar: Leerplichtwet

RMC wetgeving

De RMC-wetgeving verplicht de gemeenten om jongeren zonder startkwalificatie te volgen tot ze 23 jaar zijn. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat jongeren alsnog hun startkwalificatie halen. Ondanks het feit dat de jongere niet meer verplicht is naar school te gaan, is het van belang dat hij zijn opleiding voortzet tot hij (minimaal) het niveau van de startkwalificatie… Lees meer >

Leerplichtwet

De Leerplichtwet is sinds 1901 van kracht. Sindsdien is de wet regelmatig aangepast. Bekijk hier de meest actuele versie. 

Wettelijk Kader RMC

Met ingang van 2002 is naast de Leerplichtwet de RMC-wetgeving van toepassing. Nadat in 1999 de RMC-taak van de gemeenten structureel is gemaakt, werd hiermee ook de wettelijke basis gelegd voor de uitvoering van haar taken. Het is namelijk van belang dat jongeren met een startkwalificatie het onderwijs verlaten. Ondanks het feit dat de jongere… Lees meer >