Zoek naar: Vakantie

Overstaptafels

Overstaptafels We naderen het einde van het schooljaar en dit betekent dat er weer leerlingen uitstromen naar een vervolgopleiding. De Overstap volgt die leerlingen die vanuit het voortgezet onderwijs overstappen naar het mbo. Tijdens de Overstaptafels, op 26 mei en 14 juni, zijn de risicoleerlingen besproken. Hoe ziet een overstaptafel eruit? Per samenwerkingsverband is er… Lees meer >

Breng de mbo-studiekosten voor 16/17 jarigen onder de aandacht

Breng de mbo-studiekosten voor 16/17 jarigen onder de aandacht Tot juli 2015 kwam de overheid ouders/verzorgers die deze kosten niet volledig kunnen dragen, tegemoet via de Wet tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Deze regeling is met ingang van 1 juli 2015 afgeschaft. Wanneer een leerling de overstap maakt naar het mbo komen deze… Lees meer >

Utrechtse vmbo-leerlingen nemen koppositie in

In de RMC-regio Utrecht heeft 90% van alle vmbo-examenkandidaten zich vóór 1 april aangemeld voor een vervolgopleiding. Utrecht neemt hiermee landelijk gezien de koppositie in. Bij een te late aanmelding weet een leerling soms voor de zomervakantie niet of hij of zij geplaatst kan worden bij een vervolgopleiding. Bij een tijdige aanmelding wordt de keuze… Lees meer >

Pilot Overstapcoach

Ondanks alle inzet in de RMC regio Utrecht waren er afgelopen schooljaar toch 120 leerlingen die de overstap naar het mbo niet hebben weten te maken. Er zijn uiteenlopende redenen waarom deze leerlingen, ondanks alle begeleiding die ze vanuit school al krijgen, meer risico hebben op schooluitval. Ze hebben bijvoorbeeld geen sterk eigen netwerk,  geen… Lees meer >