Zoek naar: Verzuimloket

Instellingsgericht werken aan schoolverzuim en uitval

Er komt een nieuwe landelijke werkwijze voor het melden van verzuim op mbo’s onder jongeren van 18 tot 23 jaar. Dit gebeurt op initiatief van de landelijke branchevereniging voor Leerplicht en RMC “Ingrado”. ROC Midden Nederland heeft de regie ROC Midden Nederland heeft de regie, voorheen maakten de gemeenten en RMC-regio’s afspraken met de mbo-instellingen…. Lees meer >