Zoek naar: informatie over rmc

Organisatie regio Utrecht

Op deze pagina staat beschreven hoe de besluitvorming tot stand komt. Via de tabs rechts vindt u contactinformatie van de mbo’s uit de regio, per samenwerkingsverband de scholen uit het voortgezet onderwijs en contactgegevens van RMC/Leerplicht per subregio. Besluitvorming Voor besluitvorming binnen de regio bestaat de structuur van een Stuurgroep en een Kerngroep. De stuurgroep bestaat… Lees meer >

Hoe maak je De Overstap?

Op deze pagina vind je informatie over de overstap: de overgang van het voortgezet onderwijs naar het mbo. Onder elk blokje vind je informatie over een specifiek onderwerp. Met deze informatie kan jij je goed voorbereiden op de overstap. Hier vind je een jaarkalender met alle open dagen van de mbo-instellingen 2016-2017 in RMC-regio Utrecht…. Lees meer >

RMC-regio Utrecht

De RMC-regio Utrecht is één van de 39 RMC-regio’s in Nederland. Deze RMC-regio bestaat uit 16 gemeenten die zijn onderverdeeld in 4 subregio’s. Er zijn 7 mbo-instellingen en 4 samenwerkingsverbanden die de scholen in het voortgezet onderwijs vertegenwoordigen. De gemeente Utrecht Stad is contactgemeente voor de hele RMC-regio Utrecht en voert de regie over de samenwerking…. Lees meer >

3. Sluitende overgangen en warme overdracht

Actielijn 3: Sluitende overgangen en warme overdracht Doelstelling en inzet De overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo is een risicomoment. Elk jaar komt een groep jongeren niet goed aan op een vervolgopleiding. Jongeren worden daarom gestimuleerd zich voor 1 april in te schrijven voor een vervolgopleiding. Zo is eerder duidelijk welke scholieren extra begeleiding… Lees meer >

RMC wetgeving

De RMC-wetgeving verplicht de gemeenten om jongeren zonder startkwalificatie te volgen tot ze 23 jaar zijn. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat jongeren alsnog hun startkwalificatie halen. Ondanks het feit dat de jongere niet meer verplicht is naar school te gaan, is het van belang dat hij zijn opleiding voortzet tot hij (minimaal) het niveau van de startkwalificatie… Lees meer >

Eerste resultaten monitor Jongeren in een Kwetsbare Positie

In 2015 startte het project ‘arbeidstoeleiding en dagbesteding van jongeren uit het Praktijkonderwijs(PrO), Voortgezet Speciaal onderwijs( VSO)  en de mbo Entree opleidingen’. Het doel van dit project is om jongeren uit het VSO, PrO of mbo Entree onderwijs, voor wie vervolgonderwijs geen optie meer is, te begeleiden naar werk of dagbesteding. In een regionaal netwerk… Lees meer >

SchoolWerkt-agenda

Op deze pagina vindt u informatie over de SchoolWerkt-agenda. Hierin zijn afspraken gemaakt om te zorgen voor een kansrijke deelname aan de samenleving van jongeren. Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 – 2020 De SchoolWerkt-agenda vormt de basis voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten 2017-2020. Met deze aanpak is het netwerk in RMC-regio Utrecht beter in… Lees meer >

Proclaimer

De gemeente Utrecht is contactgemeente van de RMC Regio Utrecht en verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. De gemeente Utrecht doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen… Lees meer >

Expertmeetings jongeren buiten beeld van 23 tot 27 jaar

Regiogemeenten werken aan een regionale verkenning voor de aanpak van de groep jongeren buiten beeld van 23 tot 27 jaar in de regio Utrecht. Een groep waarvoor Minister Asscher in zijn kamerbrief van oktober 2015 bij de gemeenten speciale aandacht heeft gevraagd. De Regio Utrecht heeft KBA Nijmegen gevraagd een verkenning te doen naar de… Lees meer >

Resultaten RMC-experiment Overvecht

Eerder berichtten wij al over een experiment in de wijk Overvecht. Het betreft een nieuwe wijkgerichte aanpak voor oud-vsv’ers. Dit zijn jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie en schoolinschrijving die het onderwijs een half jaar of langer geleden hebben verlaten en niet (meer) in beeld zijn bij de gemeente. Medewerkers van Leerlingzaken en… Lees meer >