Zoek naar: startkwalificatie

SchoolWerkt Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen in de RMC Regio Utrecht? Hier kunt u zich aan- of afmelden voor de nieuwsbrief SchoolWerkt van RMC-regio Utrecht. Via deze nieuwsbrief krijgt u de actuele cijfers over uitschrijvingen zonder startkwalificatie en wordt u op de hoogte gehouden van lopende projecten en ontwikkelingen binnen de vijf actielijnen van de… Lees meer >

RMC wetgeving

De RMC-wetgeving verplicht de gemeenten om jongeren zonder startkwalificatie te volgen tot ze 23 jaar zijn. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat jongeren alsnog hun startkwalificatie halen. Ondanks het feit dat de jongere niet meer verplicht is naar school te gaan, is het van belang dat hij zijn opleiding voortzet tot hij (minimaal) het niveau van de startkwalificatie… Lees meer >

Onderzoek Jongvolwassenen 23-27 jaar buiten beeld

Door een aanpassing van de Participatiewet komen na de zomer van 2017 jongeren van 23-27 jaar in beeld bij Werk&Inkomen die geen startkwalificatie hebben door schooluitval, niet op school zitten, niet werken en geen uitkering ontvangen (in het vervolg: jongeren buiten beeld). RMC regio Utrecht  heeft een verkennend onderzoek laten doen naar deze groep. De… Lees meer >

SchoolWerkt-agenda

Op deze pagina vindt u informatie over de SchoolWerkt-agenda. Hierin zijn afspraken gemaakt om te zorgen voor een kansrijke deelname aan de samenleving van jongeren. Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 – 2020 De SchoolWerkt-agenda vormt de basis voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten 2017-2020. Met deze aanpak is het netwerk in RMC-regio Utrecht beter in… Lees meer >

Voorlopige vsv cijfers schooljaar 2015-2016 bekend

Het percentage schoolverlaters in de regio Utrecht is met 1,6% gelijk aan vorig jaar. Dit blijkt uit de voorlopige vsv-cijfers voor schooljaar 2015-2016 die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gister bekend maakte.  Op totaal van 66.842 studenten zijn er 1087 jongeren uit regio Utrecht die voortijdig school hebben verlaten. Hoewel er geen daling… Lees meer >

Kwetsbare jongeren

Jongeren in een kwetsbare positie Doelstelling en inzet Voor een groep kwetsbare jongeren van 16 tot 23 jaar die geen startkwalificatie kunnen behalen of een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt komt extra aandacht. Door veranderingen in de Participatiewetgeving en WMO is een nauwe samenwerking tussen scholen en gemeente nodig. De groep kwetsbare jongeren uit… Lees meer >

Expertmeetings jongeren buiten beeld van 23 tot 27 jaar

Regiogemeenten werken aan een regionale verkenning voor de aanpak van de groep jongeren buiten beeld van 23 tot 27 jaar in de regio Utrecht. Een groep waarvoor Minister Asscher in zijn kamerbrief van oktober 2015 bij de gemeenten speciale aandacht heeft gevraagd. De Regio Utrecht heeft KBA Nijmegen gevraagd een verkenning te doen naar de… Lees meer >

Onderwijs – arbeidsmarkt: Jongeren buiten beeld

Jongeren buiten beeld De aanpak van voortijdig schoolverlaten en die van de jeugdwerkloosheid in RMC regio Utrecht slaan de handen verder ineen. Naast de nieuwe SchoolWerktagenda waarin de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt een belangrijk speerpunt is zijn ook nieuwe bestuurlijke afspraken gemaakt over jeugdwerkloosheid. Jongeren tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie, opleiding, werk… Lees meer >

Resultaten RMC-experiment Overvecht

Eerder berichtten wij al over een experiment in de wijk Overvecht. Het betreft een nieuwe wijkgerichte aanpak voor oud-vsv’ers. Dit zijn jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie en schoolinschrijving die het onderwijs een half jaar of langer geleden hebben verlaten en niet (meer) in beeld zijn bij de gemeente. Medewerkers van Leerlingzaken en… Lees meer >

Instellingsgericht werken aan schoolverzuim en uitval

Er komt een nieuwe landelijke werkwijze voor het melden van verzuim op mbo’s onder jongeren van 18 tot 23 jaar. Dit gebeurt op initiatief van de landelijke branchevereniging voor Leerplicht en RMC “Ingrado”. ROC Midden Nederland heeft de regie ROC Midden Nederland heeft de regie, voorheen maakten de gemeenten en RMC-regio’s afspraken met de mbo-instellingen…. Lees meer >