LeerplichtwetDe Leerplichtwet is sinds 1901 van kracht. Sindsdien is de wet regelmatig aangepast. Bekijk hier de meest actuele versie