Aanmelden startbijeenkomst ‘de expert aan zet’Altijd al een meer actieve bijdrage willen leveren aan de Overstap? Grijp je kans!
We nodigen jullie graag uit om 9 november mee te denken over de volgende vier vragen:

• Hoe kunnen we de werkwijze omtrent het DDD beter stroomlijnen, zodat het DDD gevuld wordt door leerlingen (en VO) en gebruikt wordt door het MBO?
• Hoe kunnen we de Warme Overdracht beter laten functioneren?
• Hoe kunnen we de samenhang van de Oriëntatie-activiteiten vergroten?
• Hoe zorgen we voor een goede doorlopende LOB lijn van VO-MBO? Hoe willen we dit in de regio organiseren?

Tijdens deze middag zullen we op interactieve en participatieve wijze samenwerken om tot nieuwe ideeën en initiatieven te komen zodat we de Overstap nóg beter kunnen maken.

De bedoeling: het bevorderen van samenhang en context binnen de Overstap. Centraal staat het regionale doel: elke jongere op een passende plek met de juiste ondersteuning. We willen deze middag volop ruimte bieden aan de dialoog, om hiermee de betrokkenheid en het eigenaarschap van eenieder binnen de Overstap te bevorderen.

Voor wie: decanen en mentoren, instroomprofessionals, specialisten uit de zorgstructuur, betrokkenen bij de Oriëntatiedagen en leerplichtambtenaren. Andere direct betrokkenen zijn de leden van het Projectteam de Overstap en de Overstapcoaches maar ook; besturen en directeuren, en vertegenwoordigers uit aanpalende regio’s.

Programma
locatie: ROC MN op de Harmonielaan 2 te Nieuwegein
datum: 9 november 2017

13:30 inloop
14:00-14:10 welkom/opening door gastheer Koos Saarloos
14:10-14:40 Koos Saarloos en Doris Gottlieb lichten toe hoe de resultaten van de Overstap hebben geleid tot de onderwerpen van de navolgende participatieve sessies
14:40-16:20 participatieve sessies over de vier onderwerpen
16:20-16:35 Terugkoppeling Doris Gottlieb
16:35-16:45 Plenaire afsluiting Koos Saarloos
16:45-17:30 borrel

Aanmelden
Vul onderstaand formulier in om je aan te melden.