Actieplan werkloosheidEén van de actielijnen uit het regionale actieplan Jeugdwerkloosheid is het project “De sluitende aanpak”, met als doel schooluitval onder BBL studenten zonder leerwerkbaan te voorkomen en daarnaast extra leerbanen en stageplaatsen in de regio Utrecht te creëren. Daarmee moeten ook werkloze jongeren zonder startkwalificatie kunnen instromen in een BBL of BOL opleiding. De werkwijze wordt vastgelegd in een regionale samenwerkingsovereenkomst.

Inmiddels zijn er binnen ROCMN 161 studenten zonder leerwerkbaan door de BBL coach en het Leerwerkloket geholpen bij het zoeken naar een nieuwe leerbaan. 113 werkloze jongeren zijn door Werk en Inkomen en het RMC van de gemeenten in de regio zijn aangemeld voor een traject terug naar school, zowel voor de BBL als de BOL leerwegen. Na de zomer hopen we de resultaten van de aanpak te kunnen presenteren.