Eerste resultaten monitor Jongeren in een Kwetsbare PositieIn 2015 startte het project ‘arbeidstoeleiding en dagbesteding van jongeren uit het Praktijkonderwijs(PrO), Voortgezet Speciaal onderwijs( VSO)  en de mbo Entree opleidingen’. Het doel van dit project is om jongeren uit het VSO, PrO of mbo Entree onderwijs, voor wie vervolgonderwijs geen optie meer is, te begeleiden naar werk of dagbesteding. In een regionaal netwerk van 23 scholen en 16 gemeenten worden regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd om knelpunten te bespreken en oplossingen aan te dragen. Naast deze bijeenkomsten is er een  monitor gestart waarbij 933 uitgestroomde jongeren in schooljaar 2015-2016 twee jaar worden gevolgd in hun loopbaan na school. Ook vinden er evaluatiegesprekken met scholen en gemeenten plaats over de gemaakte afspraken. Hier volgen kort de eerste resultaten.

In 2016 stroomden 221 jongeren in regio Utrecht uit het praktijkonderwijs, 472 jongeren uit het VSO en 240 jongeren uit de Entreeopleidingen, in totaal zijn dit 933 jongeren. Er zijn een aantal opvallende resultaten te zien bij deze jongeren (1 oktober 2016). Zo stroomt 58% van de jongeren uit het PrO uit naar vervolgonderwijs. De uitstroom naar werk vanuit het VSO en de mbo Entreeopleidingen is relatief laag. Hieronder staat de uitstroom vanuit het PrO op 1 oktober 2016. In juni 2017 volgt de volgende meting.

uitstroming PRO

Uit de netwerkbijeenkomsten en evaluatiegesprekken met de scholen komen een aantal duidelijke speerpunten naar boven. Het komende jaar gaat de aandacht vooral uit naar de volgende uitdagingen:

  1. Een goede voorbereiding op stage en werk
  2. Het realiseren van voldoende werkplekken en het matchen daarop
  3. Ondersteuning op de stage- en werkplek
  4. Gemeenschappelijkheid in de inzet vanuit gemeenten
  5. Goede overdracht van de jongeren naar gemeenten

Voor meer informatie zijn de resultaten van het cohortonderzoek en de eerste evaluatie onder scholen op te vragen via rmcregio@utrecht.nl.

Op 16 mei 2017 is er een Netwerkbijeenkomst met als thema de jongeren die uitstromen naar dagbesteding en arbeidsmatige activering. Bij interesse of eventuele vragen over de bijeenkomst kunt u zich melden via een mail naar  rmcregio@utrecht.nl.