Instellingsgericht werken aan schoolverzuim en uitvalEr komt een nieuwe landelijke werkwijze voor het melden van verzuim op mbo’s onder jongeren van 18 tot 23 jaar. Dit gebeurt op initiatief van de landelijke branchevereniging voor Leerplicht en RMC “Ingrado”.

ROC Midden Nederland heeft de regie

ROC Midden Nederland heeft de regie, voorheen maakten de gemeenten en RMC-regio’s afspraken met de mbo-instellingen. Zo ontstaat een uniforme werkwijze binnen de mbo-instellingen en wordt verzuim en schooluitval verder teruggebracht. Alle gemeenten en mbo-instellingen in de regio Utrecht zijn aangesloten. Ook de regio’s Amersfoort en Rivierenland hanteren vanaf 1 januari 2016 dezelfde werkwijze.

De belangrijkste wijzigingen

  1. De MBO’s melden alle studenten tot 23 jaar zonder startkwalificatie bij 16 uur ongeoorloofd verzuim in 4 lesweken binnen 5 werkdagen bij DUO. De eerste verzuimmelding krijgt standaard het vinkje: “Actie gewenst? – Nee”.
  2. De MBO’s melden een student die opnieuw 16 uur ongeoorloofd verzuimt in 4 lesweken binnen 5 werkdagen. De tweede melding en latere herhaalmeldingen krijgen het vinkje:  “Actie gewenst? – Ja”,
  3. Wanneer het MBO een interventie (nog) niet op zijn plaats vindt, wordt dit toegelicht via het verzuimloket in het veld: “Toelichting, onder actie gewenst ja/nee”.

Schoolcontactpersonen

Schooljaar 2016/2017 wordt het werken met vaste leerplicht- en RMC- contactpersonen op de mbo-locaties vormgegeven. Hier vindt u de laatste tekst van Instellingsgericht Werken.