Onderwijs – arbeidsmarkt: Jongeren buiten beeldJongeren buiten beeld

De aanpak van voortijdig schoolverlaten en die van de jeugdwerkloosheid in RMC regio Utrecht slaan de handen verder ineen. Naast de nieuwe SchoolWerktagenda waarin de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt een belangrijk speerpunt is zijn ook nieuwe bestuurlijke afspraken gemaakt over jeugdwerkloosheid. Jongeren tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie, opleiding, werk en uitkering die buiten beeld zijn krijgen weer meer prioriteit en worden op weg geholpen naar een opleiding of een baan. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past daarnaast de Participatiewet zo aan dat ook de groep jongeren van 23 tot 27 vanaf 2017 door een koppeling van gegevens ‘in beeld’ kan komen en hulp kan krijgen. In september moet het Utrechtse plan van aanpak “Samen naar een werkende toekomst” worden ingediend bij het ministerie. De bestuurlijke afspraken zijn ondertekend door regiegemeente Utrecht en vindt u hier.