Succesvolle elementen Actieplan Jeugdwerkloosheid in reguliere dienstverlening regioDe regionale jobhunters, begeleiding en ondersteuning van jongeren met een beperking én extra inzet om jongeren ‘buiten beeld’ weer in beeld te krijgen en te ondersteunen. Dat zijn de succesvolle elementen van het Actieplan Jeugdwerkloosheid die na 1 januari 2018 worden voortgezet, als onderdeel van de reguliere dienstverlening in de de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Ook het opgebouwde netwerk rond kwetsbare jongeren wordt in stand gehouden.

Wethouder Victor Everhardt: “Voor sommige jongeren is het vinden van de juiste opleiding of een duurzame werkplek nog altijd niet vanzelfsprekend. Daarom vind ik het belangrijk dat de succesvolle elementen van het Actieplan Jeugdwerkloosheid na 1 januari 2018 door de regio worden voortgezet. Zodat deze jongeren voor extra ondersteuning bij het vinden van een baan, stage of leerwerkplek terecht kunnen in de regio.”

Voor de begeleiding en ondersteuning van jongeren in kwetsbare posities stellen de regiogemeenten opnieuw subsidie beschikbaar, vergelijkbaar met de subsidieregeling zoals die in 2017 geldt voor het Actieplan Jeugdwerkloosheid. Dat betekent dat alleen partijen die bewezen effectieve instrumenten aanbieden in aanmerking kunnen komen voor subsidie.