Voorlopige vsv cijfers schooljaar 2015-2016 bekendHet percentage schoolverlaters in de regio Utrecht is met 1,6% gelijk aan vorig jaar. Dit blijkt uit de voorlopige vsv-cijfers voor schooljaar 2015-2016 die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gister bekend maakte.  Op totaal van 66.842 studenten zijn er 1087 jongeren uit regio Utrecht die voortijdig school hebben verlaten. Hoewel er geen daling is in het aantal schoolverlaters, kent regio Utrecht nog steeds het laagste percentage schoolverlaters ten opzichte van de regio’s om de andere grote steden.

De SchoolWerkt-agenda vormt de basis voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten 2017-2020. In deze agenda hebben alle voortgezet onderwijs scholen, mbo’s, samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs en gemeenten uit de regio afspraken gemaakt om zoveel mogelijk jongeren te helpen hun startkwalificatie (diploma HAVO, VWO, niveau 2 MBO of hoger) te halen. Met een startkwalificatie hebben jongeren een betere kans op werk en een goede plek in de maatschappij. Het aantal jongeren dat het lukt om een startkwalificatie te behalen stijgt nog steeds.

Landelijk heeft de minister de doelstelling om het aantal voortijdig schoolverlaters van 25.000 in 2016 terug te brengen naar maximaal 20.000 voortijdig schoolverlaters in 2021. Lees hier meer over de landelijke cijfers.

RMC-regioDeelnemersVsvVsv-percentage% ontwikkeling vsv% tov 14/15
21 Agglomeratie Amsterdam10075322482,2%-1,4%
29 Rijnmond9667423202,4%-2,6%
19 Utrecht6684210871,6%1,3%
28 Haaglanden/Westlanden7448617162,3%0,6%
GemeenteDeelnemersVsvVsv-percentage% ontwikkeling vsv% tov 14/15
Amsterdam4684513452,9%-0,2%
Rotterdam4371113563,1%-1,0%
Utrecht195793862,0%-12,3%
s-Gravenhage345219782,8%-4,1%

Bron: Rijksoverheid