Werkgroep LoopbaandossierIn het schooljaar 2016-2017 is RMC Regio 19 gestart met het ontwikkelen van een gezamenlijk loopbaan CV. Zowel het VO als het MBO onderschrijft dit document te gaan gebruiken om (een samenvatting van) de loopbaanontwikkeling van de leerling in kaart te brengen. Dit schooljaar wordt de ontwikkeling voortgezet en wordt onderzocht hoe het document zo efficiënt mogelijk geïntegreerd kan worden binnen de bestaande processen. Daarbij wordt onderzocht welke afspraken/trainingen daar wellicht voor nodig zijn.

In een werkgroep zitten vertegenwoordigers van de 4 samenwerkingsverbanden VO in de regio (Sterk VO, SWV Regio Utrecht West, SWV Zuid-Utrecht, SWV Zuid-Oost Utrecht) en vertegenwoordigers van het ROC MN en MBO Utrecht. Er is uitgebreid gesproken over de wederzijdse wensen en de manier waarop de leerling in het document centraal komt te staan. Ook is er rekening gehouden met de eigenheid van alle scholen binnen de regio: scholen kunnen hun eigen loopbaandossier blijven gebruiken. Het loopbaan CV is een samenvatting van alle loopbaangerelateerde activiteiten van de leerling en wordt ook daadwerkelijk door het MBO gebruikt binnen het intake- of loopbaanproces van de leerling.

Eind 2016-2017 was er een eerste pilot gedraaid op een aantal VO-scholen. De reacties waren overwegend positief: het document wordt ervaren als praktisch. De leerling staat hierbinnen centraal en het lijkt een document waar ook het MBO mee uit de voeten kan. In tegenstelling tot het VO heeft het MBO namelijk (nog) geen wettelijke verplichting de loopbaanontwikkeling van de leerling in kaart te brengen, maar de regio onderschrijft het nut en de noodzaak hiervan. Vandaar dat er gezamenlijk wordt opgetrokken.