Zoek naar: leerplicht

Aanmelden startbijeenkomst ‘de expert aan zet’

Altijd al een meer actieve bijdrage willen leveren aan de Overstap? Grijp je kans! We nodigen jullie graag uit om 9 november mee te denken over de volgende vier vragen: • Hoe kunnen we de werkwijze omtrent het DDD beter stroomlijnen, zodat het DDD gevuld wordt door leerlingen (en VO) en gebruikt wordt door het… Lees meer >

Enquête De Overstap

Binnen De Overstap zijn veel verschillende partijen betrokken. Om deze samenwerking te kunnen evalueren en daarmee te verbeteren, worden scholen en leerplicht-RMC gevraagd een enquête in te vullen. Middels deze enquête willen wij meer inzicht krijgen in de tevredenheid ten aanzien van de verschillende onderwerpen. Suggesties voor verbeteringen binnen de organisatie worden ook zeker op… Lees meer >

RMC wetgeving

De RMC-wetgeving verplicht de gemeenten om jongeren zonder startkwalificatie te volgen tot ze 23 jaar zijn. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat jongeren alsnog hun startkwalificatie halen. Ondanks het feit dat de jongere niet meer verplicht is naar school te gaan, is het van belang dat hij zijn opleiding voortzet tot hij (minimaal) het niveau van de startkwalificatie… Lees meer >

Leerplichtwet

De Leerplichtwet is sinds 1901 van kracht. Sindsdien is de wet regelmatig aangepast. Bekijk hier de meest actuele versie. 

Overstaptafels

Overstaptafels We naderen het einde van het schooljaar en dit betekent dat er weer leerlingen uitstromen naar een vervolgopleiding. De Overstap volgt die leerlingen die vanuit het voortgezet onderwijs overstappen naar het mbo. Tijdens de Overstaptafels, op 26 mei en 14 juni, zijn de risicoleerlingen besproken. Hoe ziet een overstaptafel eruit? Per samenwerkingsverband is er… Lees meer >

Resultaten RMC-experiment Overvecht

Eerder berichtten wij al over een experiment in de wijk Overvecht. Het betreft een nieuwe wijkgerichte aanpak voor oud-vsv’ers. Dit zijn jongeren van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie en schoolinschrijving die het onderwijs een half jaar of langer geleden hebben verlaten en niet (meer) in beeld zijn bij de gemeente. Medewerkers van Leerlingzaken en… Lees meer >

Instellingsgericht werken aan schoolverzuim en uitval

Er komt een nieuwe landelijke werkwijze voor het melden van verzuim op mbo’s onder jongeren van 18 tot 23 jaar. Dit gebeurt op initiatief van de landelijke branchevereniging voor Leerplicht en RMC “Ingrado”. ROC Midden Nederland heeft de regie ROC Midden Nederland heeft de regie, voorheen maakten de gemeenten en RMC-regio’s afspraken met de mbo-instellingen…. Lees meer >

Bijeenkomst ‘Elke leerling Telt’

Op 28 oktober stond voor de bijeenkomst ‘Iedereen Telt Mee’ op het programma voor alle gemeentes die een samenwerkingsovereenkomst hebben met de Inspectie. Dit keer was de organisatie in handen van de gemeente Utrecht. De dag werd georganiseerd door Marjon Stolk en Jessica de Graauw. Op het stadskantoor in Utrecht kwamen leerplichtambtenaren en inspecteurs voor… Lees meer >

Eindverslag Project ‘Student in Beeld’

In het schooljaar 2014-2015 draaide het project Student in Beeld, met als doel het aantal uitvallers in de leeftijd van 18 en 19 jaar op het mbo te verlagen. De gemeente en de mbo-instellingen onderzochten gezamenlijk hoe ze de (dreigende) uitvallers eerder en beter in beeld kunnen krijgen, om zo tijdig de juiste ondersteuning in… Lees meer >