SchoolWerkt-agendaOp deze pagina vindt u informatie over de SchoolWerkt-agenda. Hierin zijn afspraken gemaakt om te zorgen voor een kansrijke deelname aan de samenleving van jongeren.

Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017 – 2020

De SchoolWerkt-agenda vormt de basis voor de regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten 2017-2020. Met deze aanpak is het netwerk in RMC-regio Utrecht beter in staat om jongeren voor te bereiden op de toekomst. De aanpak sluit aan bij de veranderingen in het sociale domein.

Kaders en visie SchoolWerkt-agenda

Ga hier naar het toelichtingsdocument.

Actielijnen

In de regionale afspraken voor de vervolgaanpak voortijdig schoolverlaten (2017-2020) is de SchoolWerkt-agenda uitgewerkt in concrete maatregelen. Uitgebreide informatie vindt u onder de tabs rechts.

Jongeren in een kwetsbare positie

In de RMC-regio zijn in april 2016 aanvullende afspraken gemaakt voor ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie (tot 27 jaar) en de toeleiding naar de arbeidsmarkt. De afspraken zijn in een bestuursakkoord vastgelegd. Hiermee is de regionale aanpak jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten met elkaar verbonden.

Rapportage onderzoek jongvolwassenen

In opdracht van de gemeente Utrecht is een verkenning uitgevoerd naar de groep jongvolwassenen tussen de 23 en 27 jaar zonder startkwalificatie, onderwijs of werk uit de regio Utrecht. De  rapportage vindt u hier.

Regiomonitor

Door KBA zijn de ontwikkelingen omtrent het voortijdig schoolverlaten in de regio in kaart gebracht. De rapportage over het schooljaar 2015-2016 vindt u hier.