2. LoopbaanoriëntatieActielijn 2: Loopbaanoriëntatie organiseren in een doorlopende leerlijn

Doelstelling en inzet

Het maken van een goede studie- en beroepskeuze is een belangrijke voorwaarde om een opleiding succesvol te doorlopen. Jongeren die weten wat ze willen leren en waar ze het voor doen, zijn meer gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen en de opleiding succesvol af te ronden. Het helpt als er iemand is, zoals een mentor/loopbaanbegeleider en ouder, die daarbij ondersteunt en de jongere op dit pad helpt een toekomstbeeld te vormen.

Voor wie?

Leerlingen in het voortgezet onderwijs / mbo-studenten / docenten in het voortgezet onderwijs en het mbo / ouders.

Maatregelen

Maatregel 1: Deskundigheidsbevordering van docenten in het voortgezet onderwijs en het mbo.

Docenten staan dicht bij scholieren en studenten. We willen hun deskundigheid op het gebied van opleidings- en beroepskeuze en loopbaanontwikkeling bevorderen. Daardoor kunnen zij de jongeren beter ondersteunen in het maken van een opleidingskeuze. We zetten in op het professionaliseren van de LOB-gesprekken en het delen van casuïstiek. Het voortgezet onderwijs en het mbo stemmen hun werkwijzen beter op elkaar af. Er komt meer overzicht van de aansluitende beroepsprofielen en curriculum per vakgebied.

Deze maatregel sluit aan bij actielijn 5 in de verbinding met het bedrijfsleven en stagemogelijkheden voor VO- en mbo-studenten.

Maatregel 2: Alle scholieren hebben een loopbaandossier.

Alle scholieren in het voortgezet onderwijs starten met een loopbaandossier die de doorlopende leerlijn van de jongere in kaart brengt en inzicht geeft in een realistisch beroepsperspectief. Met de scholen (VO en mbo) stellen we vast wat er minimaal in dit dossier komt. De jongeren nemen dit loopbaandossier mee naar het mbo. Daar zal het verder aangevuld worden. In 2018 streven we ernaar dit digitaal over te dragen via de applicatie Intergrip.

Peer support

Mbo-studenten krijgen een grotere rol bij het voorlichten van vmbo-studenten op het gebied van loopbaanoriëntatie en studiekeuze. Mbo-studenten zullen actief deelnemen aan de oriëntatiedagen en meedraaien in projecten op het vmbo. Vmbo-leerlingen krijgen op deze manier een beter beeld van een opleiding en de beroepen die mogelijk zijn na afronding van de opleiding. Mbo-studenten ontwikkelen op deze manier loopbaancompetenties.

Betrokkenen

Het voortgezet onderwijs/ het mbo/ gemeenten/ samenwerkingsverbanden VO/ JINC / bedrijven.

Regionaal Programma VSV 2017-2020

Lees hier het regionaal programma vsv 2017-2020. (PDF)