3. Sluitende overgangen en warme overdrachtActielijn 3: Sluitende overgangen en warme overdracht

Doelstelling en inzet

De overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo is een risicomoment. Elk jaar komt een groep jongeren niet goed aan op een vervolgopleiding. Jongeren worden daarom gestimuleerd zich voor 1 april in te schrijven voor een vervolgopleiding. Zo is eerder duidelijk welke scholieren extra begeleiding nodig hebben. De VO-scholen weten eerder waar hun leerlingen naartoe gaan en of ze zijn aangekomen. De mbo-instellingen weten hoeveel en welke studenten ze kunnen verwachten.

Filmpjes “Hoe maak je de Overstap?”

Er is een toolkit ontwikkeld met filmpjes waarin jongeren en professionals ingaan op de volgende vragen: Hoe kun je je voorbereiden op jouw studiekeuze en hoe meld je je aan op het mbo? Wat is bijvoorbeeld een Digitaal Doorstroom Dossier en waarom is dat zo belangrijk? Ga hier naar de pagina Hoe maak je de Overstap?

Voor wie?

We volgen de naar het mbo overstappende scholieren. Dit zijn vooral 4e jaars vmbo-, maar ook 3e jaars vmbo-scholieren, havisten, en scholieren uit het praktijkonderwijs (PrO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

Maatregelen

Maatregel 1: Continuering en intensivering van ‘de Overstap’.

We werken aan het verbeteren van Aanmelding in Beeld, de Warme Overdracht, het Digitaal Doorstroom Dossier en de onderliggende applicatie Intergrip.

Aanmelding in Beeld: Wij stimuleren jongeren om zich voor 1 april aan te melden bij een vervolgopleiding. Zo komen belemmeringen in de overstap eerder in beeld. Onderaan deze pagina vindt u het overzicht met trainingsdagen.

Warme overdracht: Er is een mondelinge overdracht tussen het voortgezet onderwijs en het mbo wanneer een scholier extra onderwijsondersteuning nodig heeft. Dit vergroot de kans van slagen op het mbo.

Digitaal doorstroom dossier: We streven ernaar dat het digitaal doorstroom dossier van alle scholieren in deze regio volledig is ingevuld op het moment van overstappen. Zo kunnen we er zeker van zijn dat het mbo beschikt over alle belangrijke informatie van een scholier. Daarmee kan het mbo waar nodig preventief ondersteuning bieden.

Bestaande onderdelen: Scholieren nemen deel aan oriëntatiedagen en we organiseren de overstaptafels. De monitor Uitschrijf & Switch beoordeelt de overstap.

Maatregel 2: Ondersteuning bij de overstap door Overstapcoaches voor jongeren die dat nodig hebben.

Sinds 2014-2015 zetten we Overstapcoaches in voor leerlingen die niet op eigen kracht en ook niet met de reguliere ondersteuning vanuit het voortgezet onderwijs en ouders de overstap kunnen maken. De ervaringen met de Overstapcoach zijn positief. In 2017 en verder blijft deze voorziening voor de regio bestaan.

Betrokkenen

Kerngroep VSV / projectteam De Overstap / voortgezet onderwijs / mbo’s / gemeenten / samenwerkingsverbanden VO/ overstapcoaches en jobhunters.

Regionaal Programma VSV 2017-2020

Lees hier het regionaal programma vsv 2017-2020 (PDF).

Jaarverslag

Hier leest u het jaarverslag van overstapjaar 2017.

 Training Aanmelding in Beeld voor voortgezet onderwijs

DatumTijdLocatie
Ma 13 feb15:00-16:30Sterk VO, Wittevrouwenkade 4, Utrecht
Ma 6 mrt15:00-16:30Sterk VO, Wittevrouwenkade 4, Utrecht