RMC wetgevingDe RMC-wetgeving verplicht de gemeenten om jongeren zonder startkwalificatie te volgen tot ze 23 jaar zijn. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat jongeren alsnog hun startkwalificatie halen. Ondanks het feit dat de jongere niet meer verplicht is naar school te gaan, is het van belang dat hij zijn opleiding voortzet tot hij (minimaal) het niveau van de startkwalificatie heeft bereikt.

Onderwijs en wetgeving

Leeftijd leerling

 • 4
 • 5
 • 12
 • 14
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 23jaar

Type onderwijs

 • Basis onderwijs
 • Voortgezet onderwijs
 • MBO

Een startkwalificatie is het minimale onderwijsniveau dat nodig is om serieus kans
te maken op duurzaam geschoold werk. Een diploma op VWO-, HAVO- en MBO niveau 2 is een startkwalificatie.

Wetgeving

moreRMC

Jongeren tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). Gemeenten in samenwerking met scholen hebben de taak om deze jongeren te begeleiden naar onderwijs en/of werk.

moreKwalificatie- plicht

De kwalificatieplicht gaat in wanneer de volledige leerplicht is beëindigd. Een jongere is volledig leerplichtig tot en met het schooljaar waarin hij 16 jaar wordt. Daarna gaat de kwalificatieplicht gelden. De kwalificatieplicht geldt tot het moment dat de jongere 18 jaar wordt, of daarvóór een diploma op havo, vwo of mbo niveau-2 heeft behaald.

moreLeerplicht

Alle leerlingen blijven volledig leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze zestien jaar worden.

Startkwalificatie

Om te zorgen dat jongeren zoveel mogelijk kansen hebben op de arbeidsmarkt, vindt de overheid het belangrijk dat zij met een startkwalificatie van school komen. Een startkwalificatie is een mbo diploma op niveau 2, 3 of 4 of een havo of vwo-diploma. Een vmbo-diploma geeft weliswaar toegang tot het mbo, maar is géén startkwalificatie. De kwalificatieplicht verplicht alle jongeren tot 18 jaar onderwijs te volgen totdat zij een startkwalificatie hebben behaald.

Kwalificatieplicht

Alle kinderen en jongeren die in Nederland wonen, zijn vanaf hun vijfde jaar leerplichtig: ze moeten dan verplicht naar school. Ze zijn volledig leerplichtig tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Jongeren zijn kwalificatieplichtig tot hun 18e jaar. Jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de RMC-wet.

De kwalificatieplicht betekent niet altijd vijf dagen per week in de schoolbanken. Het is ook mogelijk om met combinaties van leren en werken aan de kwalificatieplicht te voldoen, zoals de beroepsbegeleidende leerweg in het mbo. De kwalificatieplicht geldt niet voor jongeren met een getuigschrift van het praktijkonderwijs. Ook geldt de kwalificatieplicht niet voor jongeren in het speciaal onderwijs die zeer moeilijk leren of meervoudig gehandicapt zijn.

De kwalificatieplicht is geregeld in de Leerplichtwet. Regels voor verlof, vrijstellingen en verzuim zijn voor jongeren tussen 5 en 18 jaar dus ook gelijk. Jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie die niet meer op school komen, meldt de school als voortijdige schoolverlater (VSV). De leerplichtambtenaar komt vervolgens in actie. Het doel is om elke voortijdige schoolverlater weer terug naar school te krijgen en te zorgen dat hij of zij alsnog een startkwalificatie haalt. Hier vindt u meer informatie over de aanpak van voortijdig schoolverlaten in de RMC regio Utrecht.

Trajectbegeleider aan zet

In de praktijk wordt een jongere die voortijdig de school dreigt te verlaten (verzuim 18+) of voortijdig van school gaat, benaderd door een trajectbegeleider van het RMC. De trajectbegeleider bekijkt met de jongere wat de mogelijkheden zijn. Ook als er problemen zijn kan de trajectbegeleider helpen. Bijvoorbeeld door te verwijzen naar hulpverlening. Het uiteindelijke doel van de RMC-wet is dat de jongere een opleiding en/of werkplek vindt.

Zie voor cijfers per school, regio of gemeente de vsv-verkenner op www.aanvalopschooluitval.nl